Διοικητικό Προσωπικό

Η Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (κεντρικό email επικοινωνίας: ) βρίσκεται στο κάτω επίπεδο του 1ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου (για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει πρώτα να ανεβεί στον 1ο όροφο.) Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την ανακήρυξη των πτυχιούχων, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών κ.ά. Για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών προηγουμένως θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση από το φοιτητή. Οι υπάλληλοι της γραμματείας εξυπηρετούν το κοινό συγκεκριμένες ημέρες και ώρες οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδό τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://students.unipi.gr .
Στο προσεχές μέλλον από αυτήν την ιστοσελίδα θα υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων.


Γραμματεία Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο
Μπαρτζάκλη Σταυρούλα  (Γραμματέας Τμήματος)  1ος όροφος, Γραφ. 115 210 4142083
Τσιλφίδου Αθανασία  1ος όροφος, Γραφ. 115 210 4142222
Κωνσταντέλου Αντωνία 1ος όροφος, Γραφ. 115 210 4142084
Κωστούρου Μαίρη 1ος όροφος, Γραφ. 115 210 4142085
Βαρέλη Αικατερίνη 1ος όροφος, Γραφ. 115 210 4142086
Πετιμεζά Παρασκευή 1ος όροφος, Γραφ. 115 210 4142087


Γραμματεία Προέδρου

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο
Τζιβρά Γεωργία 5ος όροφος, Γραφ. 536  210 4142005
Κωνσταντίνου Αρετή   5ος όροφος, Γραφ. 536  210 4142307