Σώρρος Ιωάννης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Σώρρος Ιωάννης

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 413/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142116
  • E-mail: