Κάτσικας Σωκράτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κάτσικας Σωκράτης

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 504/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142757
  • E-mail:

Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών