Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής
• Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
• Πληροφορική
(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)

ΠΜΣ Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
• Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες
• Ηλεκτρονική Μάθηση
• Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα
• Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
• Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)