Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής

 • Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας
 • Πληροφορική

(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)

ΠΜΣ Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

 • Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας (διιδρυματικό)
 • Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική (διιδρυματικό)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (διιδρυματικό)

(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)