Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές της Σχολής δραστηριοποιούνται σε πλήθος ερευνητικών εργαστηρίων, τόσο σε επίπεδο Σχολής όσο και σε επίπεδο Τμημάτων.

Εργαστήρια Σχολής ΤΠΕ

Εργαστήρια Τμήματος Πληροφορικής

 • Εργαστήριο Διακριτών Μαθηματικών και Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων και Μηχανικής Μάθησης - Πολυμέσων
 • Εργαστήριο Ασφάλειας
 • Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υπηρεσιών και Ασφάλειας
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Εργαστήρια Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

 • Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας
 • Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
 • Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Εργαστήριο Tεχνητής Νοημοσύνης
 • Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής
 • Εργαστήριο Συστημάτων και Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)