Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές της Σχολής δραστηριοποιούνται σε πλήθος ερευνητικών εργαστηρίων, τόσο σε επίπεδο Σχολής όσο και σε επίπεδο Τμημάτων.

Εργαστήρια Σχολής ΤΠΕ

Εργαστήρια Τμήματος Πληροφορικής

 • Εργαστήριο Διακριτών Μαθηματικών και Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων και Μηχανικής Μάθησης - Πολυμέσων
 • Εργαστήριο Ασφάλειας
 • Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υπηρεσιών και Ασφάλειας
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Εργαστήρια Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

 • Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας
 • Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
 • Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Εργαστήριο Tεχνητής Νοημοσύνης
 • Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής
 • Εργαστήριο Συστημάτων και Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(σχετικοί σύνδεσμοι και περισσότερες πληροφορίες εδώ)