Κοσμήτορας

Ο Δημοσθένης Κυριαζής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων (π.χ. BigDataStack, INFINITECH, CrowdHEALTH, iHELP, 5GTANGO, CYBELE) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών, τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα νεφοϋπολογιστικής και ακροδικτυακής υπολογιστικής, καθώς και διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα της έρευνας του αντικατοπτρίζονται σε περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.