Κοσμήτορας

Ο Γιάννης Θεοδωρίδης είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης των Δεδομένων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Κοσμήτορας της Σχολής από τον Δεκέμβριο 2017. Επίσης, είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και ειδικότερα περιλαμβάνουν διαχείριση και ανάλυση πληροφορίας από γεωγραφικά δεδομένα και κινούμενα αντικείμενα, ενώ διδάσκει σχετικά μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όσο και σε άλλα ιδρύματα.

Διατελεί μέλος της επιτροπής επιμελητών (editorial board) του περιοδικού ACM Computing Surveys (από το 2016). Από το 2003 έως σήμερα, έχει συνεισφέρει στην οργανωτική επιτροπή ή την επιτροπή προγράμματος σε πλήθος συνεδρίων, όπως επίσης έχει διατελέσει συντονιστής έργου ή επικεφαλής ερευνητικής ομάδας σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων, του Προγράμματος Horizon 2020 κ.α.. Είναι συν-συγγραφέας τριών μονογραφιών και άνω των 100 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση στο πλήρες κείμενο, με περισσότερες από 10.000 αναφορές στο έργο του σύμφωνα με την πηγή Google Scholar.

Γεννημένος το 1967, κατέχει Δίπλωμα (1990) and Διδακτορικό (1996) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.unipi.gr/faculty/ytheod/