Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κοσμητεία

Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδ. έτος 2017-18 έχει ως εξής:

• Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρίδης, Κοσμήτορας Σχολής
• Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
• Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής
• Χρήστος Μανουσόπουλος, εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
• Αικατερίνη Πούπουζα, εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.
• (εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών – δεν έχει οριστεί)
• (εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων – δεν έχει οριστεί)