Κοσμητεία

Η σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδ. έτος 2020-21 έχει ως εξής:

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής, Κοσμήτορας
 • Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Βέργαδο, Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Πληροφορικής
 • Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Φιλιππάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Δημήτριος Αποστόλου,  με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Ψαράκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κοτζανικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
 • Καθηγητής Πληροφορικής Κωνσταντίνος Μεταξιώτης, με αναπληρωτή τον Ευθύμιο Αλέπη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
 • Καθηγήτρια Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Αγγελική Αλεξίου, με αναπληρωτή τον Χρήστο Ξενάκη, Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
 • Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βούρο, Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Ορέστης Τελέλης, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Παρασκευά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ρόζα Μαυροπόδη, εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
 • (εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών – δεν έχει οριστεί)
 • (εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων – δεν έχει οριστεί)