Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδ. έτος 2018-2019