Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Αιτήσεις από 30 Αυγούστου έως 27 Σεπτεμβρίου 2020.

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 10:31

ICT Career days 2021

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σε συνεργασία με τη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)...

Το  CodeBiz, ως διαδικτυακός πλέον διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και προγραμματισμού, θα διαρκέσει 16 ημέρες από τις 27/3/2021 έως τις 11/4/2021.