Στατιστικά Στοιχεία Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2014)

chart-1

 

 table-1

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

chart-3

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

chart-4

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

chart-5

 

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013-2014)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

chart-6 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 chart-7

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 chart-8

 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013-2014)

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

chart-9 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 chart-10

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013-2014)

chart-11