Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μήνυμα του Κοσμήτορα

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Σχολή ΤΠΕ, μία από τις 4 Σχολές που συνθέτουν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ιδρύθηκε το 2013 και αποτελείται από 2 τμήματα, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κάποια ενδεικτικά στοιχεία για τη Σχολή ΤΠΕ:

  • 40+ μέλη ΔΕΠ     
  • 100+ μετα-διδακτορικοί ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες
  • 2 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Πληροφορική, Ψηφιακά Συστήματα
  • 14 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το όραμά μας είναι να εδραιώσουμε τη Σχολή μας ως μια κορυφαία επιλογή τόσο για τους νέους φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές υψηλού επιπέδου σχετικές με ΤΠΕ όσο και για τις ερευνητικές ομάδες (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) που αναζητούν ερευνητικές συνεργασίες υψηλής ποιότητας σε θέματα ΤΠΕ. Γενικότερα, στόχος μας είναι να εργαστούμε με το κοινωνικό σύνολο για το κοινό καλό.

Εκ μέρους των φοιτητών, των καθηγητών και του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής,

 TheodoridisYannis

Ο Κοσμήτορας της Σχολής,

καθηγητής Γιάννης Θεοδωρίδης

 

Ανακοινώσεις