Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας

Επιτροπή Προβολής της Σχολής

Καθηγητής Β. Τσελέντης

Καθηγητής Δ. Σιδηράς

Επ. Καθηγητής Ι. Γιαννατσής

Επ. Καθηγητής Αλ. Αρτίκης