Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κοσμήτορας

Ο Κωνσταντίνος Χλωμούδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας από τον Δεκέμβριο του 2017.