Γραμματεία Σχολής

Φράγκου Νίκη
Γραμματέας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Γραφείο: 1ος όροφος - Κεντρικό Κτήριο
Τηλ.: 210 4142074
Email:

Μαργαρίτα Λουκίσα
Γραμματέας Κοσμήτορα

Γραφείο: Γραφείο 319 - Κεντρικό Κτήριο
Τηλ.: 210 4142316
Email: