Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 512/τ.Γ’/3.6.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδατου Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Δημογραφία».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10.8.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000611633)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο ΠροέδρουΤμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 210 4142005 και 210 4142307.