Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 512/τ.Γ’/3.6.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδατου Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10.8.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000609858)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο ΠροέδρουΤμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.