Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 355/τ.Γ’/21.4.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 23.6.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000537263)

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 210 4142005 και 210 4142307.