Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 829/τ.Γ’/01.07.2014, δημοσιεύθηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις03/09/2014

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,  210 4142005 και 210 4142307.