Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1044/τ.Γ’/6.8.2014 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Kαθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/10/2014 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.