Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 143/τ.Γ’/05.02.2014, δημοσιεύθηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδατου Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Δεδομένων»Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10/04/2014

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,  210 4142005 και 210 4142307.