Προκηρύξεις Θέσεων Μελών ΔΕΠ Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 512/τ.Γ’/3.6.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδατου Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Δημογραφία».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10.8.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000611633)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο ΠροέδρουΤμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 210 4142005 και 210 4142307.

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 512/τ.Γ’/3.6.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδατου Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10.8.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000609858)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο ΠροέδρουΤμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 512/τ.Γ’/3.6.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδατου Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο«Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10.8.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000610086)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο ΠροέδρουΤμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.

 

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 355/τ.Γ’/21.4.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 23.6.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000537263)

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 210 4142005 και 210 4142307.

 

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 355/τ.Γ’/21.4.2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Θεσμικό Πλαίσιο». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 23.6.2015 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) (κωδικός ανάρτησης 00000537082)

Τηλ. ΕπικοινωνίαςΓραφείο ΠροέδρουΤμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1044/τ.Γ’/6.8.2014 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά Παράγωγα».Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/10/2014 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού ΣυστήματοςΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr). 

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1044/τ.Γ’/6.8.2014 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Kαθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/10/2014 και θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr)

Τηλ. Επικοινωνίας:Γραφείο Προέδρου Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 210 4142183 και 210 4142323.

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 829/τ.Γ’/01.07.2014, δημοσιεύθηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις03/09/2014

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,  210 4142005 και 210 4142307.

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 143/τ.Γ’/05.02.2014, δημοσιεύθηκε προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδατου Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Δεδομένων»Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10/04/2014

Τηλ. Επικοινωνίας: Γραφείο Προέδρου Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,  210 4142005 και 210 4142307.