Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2017-2018