Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος στη διεύθυνση http://web.xrh.unipi.gr/index.php?lang=el