Διακρίσεις

Ιανουάριος 2014: Διάκριση Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής κατατάχθηκε στην 25η θέση ανάμμεσα σε 92 Τμήματα συναφούς αντικειμένου που λειτουργούν παγκοσμίως, σύμφωνα με την αξιολόγηση της RePEc (Research Papers in Economics).