Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

13 - 09 - 2017: Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

13 - 09 - 2017: Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

13 - 09 - 2017: Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 11:18

Σεμινάριο: "Big Data: Interface of Statistics and Machine Learning"

04 - 09 - 2017: Σεμινάριο με τίτλο "Big Data: Interface of Statistics and Machine Learning"

31 - 08 - 2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

31 - 08 - 2017: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

31 - 01 - 2017 Πρόσκηλση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου