Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

02 - 10 - 2020: Εγγραφή/Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

04 - 09 - 2020: Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην Κοσμητεία και τη Γ.Σ. της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

14 - 07 - 2020: Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

09 - 07 - 2020: Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

08 - 07 - 2020: Απόφαση Κ.Ε.Ε. για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

25 - 06 - 2020: Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

15 - 06 - 2020: Ανακοίνωση για επαναπροκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

29 - 05 - 2020: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

29 - 05 - 2020: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

26 - ¨05 - 2020: Επείγουσα ανακοίνωση για τις δηλωσεις μαθημάτων