Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Κυριακή Σταυριανίδου Προϊστάμενος/η, ΔΕ Διοικ.-Λογ.  111/ΚΕΚΤ  +30 210 4142099
Ντούβα Διαμάντω ΕΤΕΠ-ΔΕ  431/ΚΕΚΤ  +30 210 4142249