Κοσμητεία

 

Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:

  1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητή κ. Αριστοτέλη Τζιαμπίρη
  2. Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητή κ.  Δημήτριο Γιαννέλη
  3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κουρεμένο
  4. Τουριστικών Σπουδών, Καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο
  • έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.