Γραμματεία Σχολής

 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Κουτσουμπασάκου Αικατερίνη 110/ΚΕΚΤ +30 2104142077
Ροδίτου Ελένη 532/ΚΕΚΤ +30 2104142300