Χασσίδ Ιωσήφ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:
 • Ιδιότητα:

  1. Ελλάς και ΕΟΚ – Συγκριτική Μελέτη Βιομηχανικής Διαρθρώσεως, Ινστιτούτο
  Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 1977

  2. Ελληνική Βιομηχανία και ΕΟΚ, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών
  Ερευνών, 1980

  3. Ελληνικές Εμπορικές Επιχειρήσεις και ΕΟΚ, Μελέτη για λογαριασμό του
  Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 1982

  4. Κίνητρα Επενδύσεων και Επενδυτική Συμπεριφορά, Ινστιτούτο Οικονομικών και
  Βιομηχανικών Ερευνών, 1983

  5. The European Climate for Small Business – National Report for Greece,
  Economist Intelligence Unit, London, 1983

  6. Concentration and Competition in the Greek Insurance Sector, European
  Commission, DG IV - Competition, 1984

  7. The Greek Textiles and Clothing Industries, European Commission, DG III,
  1985

  8. Transport and SMEs in the Peripheral Regions, Μελέτη για λογαριασμό της
  European Commission, DG III, σε συνεργασία με G. Bannock and Partners
  (London), 1985

  9. The Greek Fisheries Sector, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών
  Ερευνών για λογαριασμό της European Commission, DG IX (Fisheries), 1986

  10. “Trade in Manufactures and Industrial Restructuring”, στο G. Yannopoulos
  (ed.), Greece and the EEC (MacMillan Press, London), 1986

  11. “Industrial Policy in Greece”, στο J. Paelinck et als (eds.), A Competitive
  Future for Europe (Groom Helm, London), 1987

  12. Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων – Η Ελληνική Εμπειρία 1955 - 1982, Κέντρο
  Οικονομικής Έρευνας Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 1987

  13. Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Έλληνες Μετανάστες στη
  Δυτική Γερμανία, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και
  Institut der Deutchen Wirtschaft (Köln), για λογαριασμό CEDEFOP (Berlin),
  1987

  14. The Competitiveness of Greek Industry, Σειρά Κλαδικών Μελετών για
  λογαριασμό της European Commission, DG III, 1987

  15. Junior Stock Market in EEC, Μελέτη για λογαριασμό της European
  Commission, DG III, σε συνεργασία με G. Bannock and Partners (London), και
  Institut für Mittelstandsforschung (Bonn), 1988

  16. Παλιννόστηση – Επιχειρηματικότητα - Επιχειρήσεις, Κέντρο Έρευνας
  Πανεπιστημίου Πειραιώς για λογαριασμό ΕΟΜΜΕΧ, 1988

  17. Κέντρα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Τεχνικής Βοήθειας για την
  Κλωστοϋφαντουργία και το Έτοιμο Ένδυμα, Κέντρο Οικονομικής Έρευνας
  Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 1988

  18. VAT and the Small Firm, Μελέτη για λογαριασμό της European Commission,
  SME Task Force, σε συνεργασία με G. Bannock and Partners, 1989

  19. Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης Μεταναστών, CEDEFOP, 1988

  20. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας-ΕΨΙΛΟΝ-(ΕΛΚΕΠΑ, 1990)

  21. Η Εξαγωγική Ικανότητα των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην
  Περιφέρεια, Μελέτη για λογαριασμό του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών,
  1990

  22. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Νησιά του Αιγαίου, Μελέτη στο Πανεπιστήμιο
  Πειραιώς για λογαριασμό ΕΟΜΜΕΧ, 1991

  23. Η Ελληνική Αγορά Συμβούλων Επιχειρήσεων, Μελέτη στο Κέντρο Ερευνών του
  Πανεπιστημίου Πειραιώς για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
  1991

  24. Μελέτη Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της περιοχής Λαυρίου,
  Μελέτη στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για λογαριασμό
  της ΕΤΒΑ, 1992

  25. Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, Μελέτη για λογαριασμό του Ελληνο-
  Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 1992

  26. Βιομηχανική Αναδιάρθρωση και Επαναπασχόληση Εργατικού Δυναμικού – Η
  Περίπτωση της Κοινοτικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Μελέτη για λογαριασμό
  της CEDEFOP, 1992

  27. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Βιομηχανία, (Με Γ. Κάτσο) Ινστιτούτο
  Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 1992

  28. Μελέτη Οικονομικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης περιοχής Λαυρίου,
  (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 1992)

  29. Foreign Direct Investment – Research & Development and Regional
  Economic Development – The Case of Greece, (TEKNIBANK, Milan, 1992)

  30. Continuous Vocational Training in the Greek Retail Trade Sector,
  (Πρόγραμμα FORCE/EOK)

  31. Προσαρμογές και Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Βιομηχανία, (Ινστιτούτο
  Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 1992)

  32. Αξιολόγηση Προγράμματος Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης Ιδιωτικών
  Επιχειρήσεων, (Ερευνητικό Πρόγραμμα στο Κέντρο Ερευνών του
  Πανεπιστήμιου Πειραιώς για λογαριασμό του ΟΑΕΔ, 1995)

  33. Επιχειρηματικότητα 2000+, Ερευνητικό Πρόγραμμα στο Κέντρο Ερευνών του
  Πανεπιστήμιου Πειραιώς επιχορηγηθέν από Φορείς του Δημοσίου και του
  Ιδιωτικού τομέα, 1994-1997. Εκδόθηκε σε βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο
  INTERBOOKS, 2000 (1η Έκδοση), 2002 (2η Έκδοση).

  34. Διερεύνηση Συνθηκών Διείσδυσης Ελληνικών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων στις
  αγορές της Βαλκανικής, (Μελέτη Ε.Κ.Ε.Μ.Ε. για λογαριασμό της ΕΤΒΑ, 1996)

  35. Emerging Entrepreneurs in Bulgaria and Romania, (Ερευνητικό Πρόγραμμα
  PHARE ACE, 1996)

  36. Στρατηγική για την Προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδυτών στην Ελλάδα,
  Μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, 1997

  37. Έρευνα Αγοράς Εργασίας στην Νότια Ρωσία και εντοπισμός εκπαιδευτικών
  αναγκών (Μελέτη για λογαριασμό ΟΑΕΔ-Κέντρο Έρευνας Πανεπιστημίου
  Πειραιώς, 1997

  38. Στρατηγική Επενδύσεων στον Αγροτικό Τομέα (Συμμετοχή σε ερευνητικό
  πρόγραμμα για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, Κέντρο Έρευνας
  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, 2000

  39. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προώθησης Απασχόλησης (Νότια Ρωσία)-Μελέτη
  για λογαριασμό ΟΑΕΔ – Κέντρο Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2000

  40. Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα. Μελέτη για λογαριασμό του
  Υπουργείου Γεωργίας-Κέντρο Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2001

  41. Internationalisation and changing skill needs in European Small Firms.
  (CEDEFOP, 2001) . Κυκλοφόρησε επίσης στην Γαλλική και Ισπανική γλώσσα

  42. Internationalisation and changing skill needs in European Small Firms in the
  Services Sector. (CEDEFOP, 2001)

  43. Το Πρόβλημα των Επενδύσεων και Προτάσεις για την Αντιμετώπισή του
  (Ακαδημία Αθηνών, Οικονομικές Μελέτες Αρ. 5, 2006)

O Ιωσήφ Χασσίδ σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και στο Victoria University of Manchester, απ'όπου έλαβε το Διδακτορικό του τίτλο (1976).Δίδαξε στο University of Manchester, στην ΑΣΟΕΕ και, ως επισκέπτης Καθηγητής, σε διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπηρετεί από το 1988 και διδάσκει Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική, Διεθνή Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους χώρους της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητας και της Οργάνωσης Οικονομικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Επιχειρηματικότητα Ι - 5ο Εξάμηνο

Βιομηχανική Οικονομική Ι - 7ο Εξάμηνο

Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ (Επιλογής) - 8ο Εξάμηνο

Ελληνική και Διεθνής Οικονομία (Επιλογής) - 8ο Εξάμηνο

Π.Μ.Σ. Oικονομική και Eπιχειρησιακή Στρατηγική

Elective I : Enterpreneurship