Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:09

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
  • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
  • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:06

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
  • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής