Μαυροπόδη Ρόζα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μαυροπόδη Ρόζα

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γραφείο: 208/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142127
  • E-mail: