Τσάκωνας Παναγιώτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τσάκωνας Παναγιώτης

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 308/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142141
  • E-mail: