Γραφείο Πρυτάνεως

Πρύτανης


    Ονοματεπώνυμο       Ιδιότητα
    Γραφείο     Τηλέφωνο     e-mail
    Άγγελος Κότιος     Καθηγητής     4ος/ΚΕΚΤ     210 4142421
    fax 210 4173260    
   Γραμματέας

 
    Ονοματεπώνυμο       Ιδιότητα  
    Γραφείο     Τηλέφωνο     e-mail
    Παπαδοπούλου Χριστιάνα
    ΠΕ     4ος/ΚΕΚΤ     210 4142411, 2421   

Διοίκηση