ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΚΛΠ. ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΠ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20187660/05-12-2018
  • Προϋπολογισμός (€): 12.000,00
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
  • Ώρα Διενέργειας: 11:ΟΟ Π.Μ.
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDF

    ΤΕΥΔ