ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20197733
 • Προϋπολογισμός (€): 99.891,80€
 • Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας: 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη:

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ