ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SPSS STATISTICS ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ PREMIUM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20194879/05-07-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 50.840,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00 μ.μ.
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDF      ΤΕΥΔ