Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20194768/1-7-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 35.000
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 11:00 π.μ.
  • Διακήρυξη:

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχείο PDF,  ΤΕΥΔ