ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ VISUAL STUDIO ENTERPRISE ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20190478/28-1-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 18.000,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00 Μ.Μ.
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDF

    ΤΕΥΔ