Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20192631/05-04-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDFPDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20192416/28-03-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 74.400,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 13:30 μ.μ
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20190478/28-1-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 18.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20187660/05-12-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 12.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 11:ΟΟ Π.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ