Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171735/30-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF / ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20171474/21-03-2017
 • Προϋπολογισμός (€) 0,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 03 Μαϊος 2017
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF/ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ