Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183187
 • Προϋπολογισμός (€) 40.600,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20181967
 • Προϋπολογισμός (€) 3.750.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 10 Μαϊος 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΕΕΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2018 espd ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες