Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 21087625/05-12-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 7.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 Π.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20187453/27-11-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 24.000,00 ευρώ για το πρώτο έτος
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  aa

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20187027/12-11-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 74.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

   

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20187000/12-11-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 35.000
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ