Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183336
 • Προϋπολογισμός (€) 49.600,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183319
 • Προϋπολογισμός (€) 19.164,20€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183238
 • Προϋπολογισμός (€) 148.924,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ