Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20193216/07-05-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 45.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 20 Μαϊος 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20192631/05-04-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDFPDF

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20192416/28-03-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 74.400,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 13:30 μ.μ
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ