Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184227
 • Προϋπολογισμός (€) 19.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184244
 • Προϋπολογισμός (€) 10.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184225
 • Προϋπολογισμός (€) 4.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ