Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20222992/18-05-2022
 • Προϋπολογισμός (€) 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 23 Μαϊος 2022
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20222993/18-05-2022
 • Προϋπολογισμός (€) 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 23 Μαϊος 2022
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20222946/17-05-2022
 • Προϋπολογισμός (€) Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 15.600,00€, καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο, με συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 187.200,00€, για το πρώτο έτος.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20222609/06-05-2022
 • Προϋπολογισμός (€) 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 12 Μαϊος 2022
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ