Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20194879/05-07-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 50.840,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF      ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20194768/1-7-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 35.000
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρχείο PDF,  ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες