Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20201017/13-02-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 30.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20200752/05-02-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 30.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΤΕΥΔ

 • Διευκρινίσεις

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20200750/05-02-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 34.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20198293/04-12-2019
 • Προϋπολογισμός (€) 30.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΤΕΥΔ