Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20215389/28-07-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 505.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20215274/26-07-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 11.036,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20214812/14-07-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 7.812,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20214813/14-07-2021
 • Προϋπολογισμός (€) 18.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ