Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20207140/03-11-2020
 • Προϋπολογισμός (€) Μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των 25.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 24%
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                            ΤΕΥΔ  

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20206834/21-10-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 1.500.400,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 • Διευκρινίσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Γ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20205371/27-8-2020
 • Προϋπολογισμός (€) 4.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΔΙΑΚHΡYΞΗ                                    ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20204787
 • Προϋπολογισμός (€) 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
 • Ώρα Διενέργειας 9:30 π.μ.
 • Διακήρυξη

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                          ΤΕΥΔ