Φοιτητικές Εστίες

  

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν διαθέτει Φοιτητική Εστία.


Υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν διαμονή ενεργών φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, στη Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στη Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π., εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα δωματίων. 

Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Τηλ.: 2104142089, 2104142065, 2104142088

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Αιτήσεις έως 16 Νοεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

 

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) - Έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω COVID-19 από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για δωρεάν διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Αιτήσεις έως 9 Νοεμβρίου 2020.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

 

Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Αιτήσεις από 19 έως 30 Οκτωβρίου 2020.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

 

Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.

Ανακοίνωση

 

Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Αιτήσεις από 3 έως 9 Δεκεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση

Οδηγίες

 

Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Ανακοίνωση

Οδηγίες