Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετείχε ενεργά και με επιτυχία στο πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση και με στόχο τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των συνεργασιών. Παράλληλα, είναι κάτοχος του Διευρυμένου Χάρτη ERASMUS 31704-LA-1-2014-1-GR-E4AKA1-ECHE.

Η δράση του προγράμματος αφορά Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), την κινητικότητα και τις ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, την γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει περίπου 250 συμφωνίες-συνεργασίες και στους τρεις κύκλους σπουδών. Επίσης κατέχει δύο έδρες Jean Monnet.